رویدادها

قصه‌خوانی در کلگری – 31 مارچ ۲۰۲۴

تشریف بیارید دور هم باشیم. قصه بخونیم و بخندیم و کامبیز عبدالمالک رو با کلگری آشنا کنیم.

قدم‌‌هاتون روی چشم من.

یکشنبه، ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، ساعت ۲ بعدازظهر

نشانی: کتابخانه مرکزی کلگری، Room 3-16B

ظرفیت تکمیل شد!

فرم ثبت‌نام در رویداد قصه‌خوانی کلگری

تعداد ظرفیت باقی‌مانده: # نفر

کتابخانه مرکزی کلگری