پادکست

اپیزود ششم – قصه انار – قسمت ششم

نویسنده و راوی: سحر شریف نیک

تنظیم و تدوین: زینب پناهی

https://hamibash.com/Bookafe : آدرس صفحه حامی باش بوکافه

[email protected] :ایمیل آدرس پی پل

Ad music & sound effect from:

www.zapsplat.com

Cheerful Whistling by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *